\n \n ENSONIQ / VA Sound Lab.
ENSONIQ

ENSONIQ ENSONIQ's music equipment

Brand : ENSONIQ エンソニック

Maker : Ensoniq Corp. Ensoniq Corporation


Country : USA Founding year : 1982

Home Page Wikipedia

PCM Synth

ENSONIQ Ensoniq TS-12 PCM Synth

DCO Synth

ENSONIQ ESQ-M DCO Synth